FI fi
Menu

Oikeudelliset vastuuvapauslausekkeet

Tekijänoikeudet

Horn Distribution ei käytä julkaisuissaan tekijänoikeudella suojattua materiaalia, tai jos tämä ei ole mahdollista, se merkitsee sisällön tekijänoikeusmerkinnät. Kaiken Horn Distributionin tuottaman sisällön omistusoikeus pidätetään. Materiaalin, kuten kaavioiden, valokuvien, äänien tai tekstien kopiointi tai käyttö sähköisessä tai painetussa muodossa ei ole sallittua ilman tekijän lupaa.

Sisältö

Horn Distribution ei ota vastuuta esitettyjen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai laadusta. Horn Distribution ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat tietojen käytöstä tai jotka voivat liittyä tietojen käyttöön tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käyttöön. Esitetyt tiedot eivät ole paikallisen lainsäädännön mukainen tarjous. Horn Distribution pidättää oikeuden muuttaa, poistaa väliaikaisesti tai kokonaan tai osittain julkaistua sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Linkit ja uudelleenohjaus

Horn Distribution ei ole vastuussa muiden, ei Horn Distributionin hallinnassa olevien verkkosivustojen sisällöstä, joihin tämä verkkosivusto voi linkittää - niin kauan kuin Horn Distributionilla ei ole täyttä tietoa näiden sivustojen mahdollisesti laittomasta sisällöstä eikä se voi estää kävijöitä katsomasta tällaisia sivustoja. Jos siellä esitettyjen tietojen käytöstä aiheutuu vahinkoa, vastuussa on ainoastaan näiden sivujen tekijä, ei se, joka on linkittänyt näille sivuille. Horn Distribution ei myöskään ole vastuussa mistään sisällöstä, jota käyttäjät julkaisevat verkkosivuilla olevilla keskustelufoorumeilla, vieraslistoilla tai postituslistoilla.

Tietosuojakäytäntö

Jos käyttäjälle annetaan mahdollisuus antaa henkilö- tai yritystietoja (sähköpostiosoite, nimi, osoite), hän tekee sen vapaaehtoisesti. Saatavilla olevien palvelujen käyttö ja maksaminen on sallittua - ja jos se on teknisesti mahdollista - ilman henkilötietojen antamista tai antamalla anonymisoituja tietoja tai käyttämällä peitenimiä. Julkaistujen postiosoitteiden, puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden käyttö markkinointitarkoituksiin ei ole sallittua. Henkilöt, jotka käyttävät näitä tietoja roskapostin lähettämiseen, joutuvat vastuuseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudellisten vastuuvapauslausekkeiden voimassaolo

Näitä vastuuvapauslausekkeita on pidettävä osana verkkojulkaisua, johon sinut on ohjattu. Jos näiden vastuuvapauslausekkeiden osat tai yksittäiset lausekkeet eivät ole paikallisen lainsäädännön mukaisia tai muodollisesti virheellisiä, muiden lausekkeiden voimassaolo ei vaikuta niihin.